Dňa 23.10.2019 boli v hre Loto vyžrebované tieto čísla: 1. ťah: 26, 10, 41, 29, 48, 45, Dodatkové číslo – 38. 2. ťah: 18, 39, 20, 38, 22, 14, Dodatkové číslo – 11